دستور Set یکی از پرکاربرد ترین دستورات زبان برنامه نویسی VBA محسوب شده و زمانی که نیاز به ساخت یک Object باشد از این دستور استفاده میکنیم . از اهداف استفاده از دستو Set میتوان به جلوگیری از نوشتن کدهای طولانی اشاره کرد به مثال زیر دقت کنید :