دوره مجازی و آنلاین آموزش نرم افزار اکسل (سطح یک)

وبینار آنلاین

سخنی کوتاه با تمام هموطنان و همراهان عزیز :

به نام خداوند بخشنده و مهربان بنده سید مسعود حسینی هستم و همانطور که میدانید بنده در طول این چند‌سال تمام تلاشم را نمودم تا آموزش های کاربردی را همراه با بهترین کیفیت ممکن تهیه و در اختیار هموطنان عزیز قرار دهم.

از آنجاییکه ایمیل های متعددی در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی در طول این چندسال دریافت نمودم ، تصمیم بر این شد شرایطی فراهم گردد تا تمامی هموطنان عزیز بتوانند در کلاس های آموزشی حضور داشته و به یک سهم از فضای آموزشی کلاس بهره مند شوند.

لذا ترجیه دادم برگزاری کلاس های آموزشی بصورت مجازی و آنلاین صورت گیرد تا تمامی هموطنان عزیز بتوانند با داشتن حداقل سرعت اینترنت ۱۲۸kb در این کلاس های مجازی حضور داشته و از محتوای آموزشی آن استفاده نمایند.

دوره های درحال برگزاری :

 • دوره خرداد ماه ۱۳۹۸ / شروع دوره از پنجشنبه ۲ خرداد / شهریه – هزارتومان پایان ثبت نام/پایان دوره
 • دوره تیرماه ۱۳۹۸ / شروع دوره از پنجشنبه ۰۶ تیرماه ۹۸ / شهریه – هزارتومان پایان ثبت نام /پایان دوره
 • دوره مردادماه ۱۳۹۸ / شروع دوره از پنجشنبه ۱۰ مردادماه ۹۸ / شهریه – هزارتومان پایان ثبت نام/ پایان دوره
 • دوره شهریورماه ۱۳۹۸ / شروع دوره از شنبه ۲۳ شهریورماه ۹۸ / شهریه – هزارتومان پایان ثبت نام / پایان دوره
 • دوره مهرماه ۱۳۹۸ / شروع دوره از شنبه ۱۳ مهرماه ۹۸ / شهریه ۵۰ هزارتومان/ پایان ثبت نام / پایان دوره
 • دوره آبانماه ۱۳۹۸ / شروع دوره از شنبه ۱۳ مهرماه ۹۸ / شهریه ۵۰ هزارتومان/ پایان ثبت نام Register Excellearn

<<جهت ورود به سامانه ثبت نام این دوره آموزشی کلیک نمایید>>

تاریخ برگزاری دوره مجازی آبانماه ۱۳۹۸ :

 • جلسه اول : یکشنبه ۱۹ آبانماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
 • جلسه دوم : چهارشنبه ۲۲ آبانماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
 • جلسه سوم : یکشنبه ۲۶ آبانماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
 • جلسه چهارم : چهارشنبه ۲۹ آبانماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
 • جلسه پنجم : یکشنبه ۰۳ آذرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

سرفصل های دوره مجازی آموزش نرم افزار اکسل (سطح یک):

جلسه اول – آشنایی با محیط نرم افزار و کار با محتوای سلول های صفحه گسترده اکسل

 • مقدمه ای از شرکت مایکروسافت و نرم افزارهای مجموعه آفیس
 • توضیح مهفوم Template (قالب های آماده)
 • منظور از کارپوشه (Workbook) چیست؟
 • منظور از کاربرگ (Worksheet) چیست؟
 • کاربرد اجزای تشکیل دهنده یک فایل اکسل (Workbook)
  • نوار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar)
  • نوار عنوان(Title Bar)
  • نوار کنترل
  • نوار ابزار (Ribbon)
  • جعبه نام(Name Box)
  • نوار فرمول(Formula Bar)
  • صفحه گسترده اکسل(SpreadSheet)
  • نوار وضعیت(Status Bar)
 • معرفی و کاربرد نوار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar)
  • حذف و اضافه ابزار به نوار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar)
 • نحوه ورود اطلاعات در صفحه گسترده اکسل
  • روش های مختلف ورود اطلاعات در سلول های صفحه گسترده
  • کاربرد کلیدهای Tab و Enter در ورود اطلاعات
  • کاربرد کلیدهای Delete و BackSpace در صفحه گسترده اکسل
 • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار Font
 • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار Clipboard
  • ابزار Copy همراه با کلیدمیانبر و ترفند کاربردی
  • ابزار Cut همراه با کلیدمیانبر و ترفند کاربردی
  • ابزار Paste همراه با کلیدمیانبر و ترفند کاربردی
  • ابزار Format Painter
 • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار Alignment
 • نحوه ذخیره سازی فایل های اکسل (Save , Save As)
 • معرفی فرمت های کاربردی و تفاوت هریک هنگام ذخیره سازی

جلسه دوم – تعریف فرمت، استایل و معرفی ابزارهای مرتبط در نرم افزار اکسل

 • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار Styles
  • ابزار Cell Styles
  • ابزار Format as Table
  • ابزار Conditional Formatting
 • معرفی و کاربرد یکایک فرمت های موجود در گروه ابزار  Number
  • فرمت General
  • فرمت Number
  • فرمت Currency
  • فرمت Accounting
  • فرمت Short Date
  • فرمت Long Date
  • فرمت Time
  • فرمت Percentage
  • فرمت Fraction
  • فرمت Scientific
  • فرمت Text
 • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار  Cells
  • ابزار Insert همراه با کلیدهای میانبر و ترفند
  • ابزار Delete همراه با کلیدهای میانبر و ترفند
  • ابزار Format همراه با نکات کلیدی و طلایی
 • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای کاربردی گروه ابزار  Editing
  • ابزار Find
  • ابزار Replace
  • ابزار Sort
  • ابزار Clear
  • ابزار Fill

جلسه سوم – کار با جداول و ترسیم نمودارها

 • تعریف و کاربرد ابزار Table
  • مزایای استفاده از جدول (Table)
 • معرفی و کاربرد ابزار گزارشگیری Pivot Table
 • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار Illustrations
  • ابزار Pictures
  • ابزار Online Pictures
  • ابزار Shapes
  • ابزار Icons
  • ابزار ۳D Models
  • ابزار SmartArt
  • ابزار ScreenShot
 • معرفی و کاربرد یکایک ابزارهای موجود در گروه ابزار Arrange
  • ابزار Bring Forward
  • ابزار Send Backward
  • ابزار Selection Pane
  • ابزار Align
  • ابزار Group
  • ابزار Rotate
 • ترسیم و تحلیل نمودار (Chart)
  • معرفی و کاربرد انواع چارت ها
  • ترسیم نمودار همراه با تحلیل

جلسه چهارم – ایجاد ارتباط و صحت سنجی داده ها

 • معرفی و کاربرد ابزار کاربردی Hyperlink (ایجاد ارتباط در اکسل)
  • معرفی انواع ارتباطات در Hyperlink و کلیدمیانبر
 • معرفی و کاربرد ابزار کاربردی Filter (فیلتر داده های اکسل)
  • همراه با نکات کلیدی و طلایی
 • معرفی و کاربرد ابزار کاربردی Text To Columns
  • همراه با چندین مثال کاربردی
 • معرفی و کاربرد ابزار کاربردی Flash Fill (تکمیل منطقی سلول ها)
  • کلیدمیانبر همراه با چندین مثال کاربردی
 • معرفی و کاربرد ابزار کاربردی Remove Duplicates (حذف داده های تکراری)
 • معرفی و کاربرد ابزار کاربردی Data Validation (صحت سنجی ورود اطلاعات)
  • همراه با چندین مثال کاربردی
 • معرفی و کاربرد ابزار Freez (ثابت کردن)
 • معرفی و کاربرد ابزارهای Protect Sheet و Protect Workbook در اکسل (قفل گذاری صفحات و فایل های اکسل)

جلسه پنجم – فرمول نویسی در نرم افزار اکسل

 • معرفی و کاربرد توابع Sum , Sumif , Sumifs
 • معرفی و کاربرد توابع Count , Countif , Cuntifs , CountBlank , CountA
 • آموزش توابع شرطی IF , And , Or
 • معرفی و کاربرد توابع Vlookup ,Hlookup
 • معرفی و کاربرد توابع Max , Min, MAXIFS ,MINIFS
 • معرفی و کاربرد توابع Left , Right , Mid
 • معرفی و کاربرد توابع Find , Replace , substitute
 • معرفی و کاربرد توابع CONCATENATE , CONCAT و TEXTJOIN
 • معرفی و کاربرد توابع MATCH , INDEX

 

برنامه و زمان بندی برگزاری کلاس‌های مجازی:

 • روز هفته: شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته
 • ساعت برگزاری: از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

سایر اطلاعات مربوط به این دوره آموزشی :

 • مدرس دوره : سید مسعود حسینی (جهت مطالعه رزومه کلیک نمایید)
 • ایجاد گروه پرسش و پاسخ تلگرامی به منظور پاسخگویی به سوالات احتمالی هرجلسه از آموزش.
 • جزوه هر جلسه از آموزش بصورت PDF در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد.
 • تست های هرجلسه در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد.
 • مسابقه ای در طول دوره برگزار میگردد و به کسی که به تمامی سوالات تستی جلسات پاسخ صحیح ارسال کرده باشد، مجموعه ای به دلخواه از سایت آموزشی اکسل لرن اهدا میگردد.

سوالات متداول در خصوص برگزاری دوره مجازی و آنلاین

 • امکانات لازم جهت حضور در این دوره مجازی و آنلاین چه چیزهایی خواهد بود؟
  • به منظور شرکت در این دوره مجازی و آنلاین، داشتن حداقل سرعت اینترنت kb128 و یک مرورگر ترجیحا گوگل کروم (Google Chrome) الزامی است.
 • این دوره آموزشی برای چه افرادی مناسب خواهد بود ؟
  • این دوره آموزشی برای تمامی عزیزانی که قصد دارند یکبار برای همیشه نرم افزار اکسل را بصورت اصولی بیاموزند ، مفید و کاربردی خواهد بود.
 • چه نسخه ای از نرم افزار اکسل در این دوره آموزشی تدریس خواهد شد؟
  • تمام سیستم های آموزشی تلاش میکنند تا آخرین نسخه‌ی هر نرم‌افزاری را برای آموزش انتخاب کنند. آخرین نسخه‌ی درحال حاضر نرم‌افزار اکسل نسخه ۲۰۱۹ می باشد.
 • آیا امکان انصراف پس از ثبت نام در دوره مجازی وجود دارد؟
  • بله شرکت کنندگان محترم در هرشرایطی میتوانند انصراف خود را اعلام و مبلغ پرداختی خود را بطور کامل دریافت نمایید.

پشتیبانی دوره مجازی آموزش نرم افزار اکسل (سطح یک) :

 • ایمیل : Masoudhosseini.ir@gmail.com
 • شماره همراه : ۰۹۱۹۷۲۳۲۹۰۰
 • تماس با ما