معرفی و کاربرد Application.GetOpenFilename در ماکرونویسی اکسل

بازدید: 3552 بازدید
معرفی و کاربرد Application.GetOpenFilename در ماکرونویسی اکسل

معرفی و کاربرد Application.GetOpenFilename در ماکرونویسی اکسل

به نام خداوند بخشنده و مهربان با یک پست آموزشی دیگر در خصوص ماکرونویسی در اکسل خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستیم ، عنوان این پست را “معرفی و کاربرد Application.GetOpenFilename در ماکرونویسی اکسل” انتخاب کردیم که به طور خلاصه متد GetOpenFilename به پنجره محاوره ای (Open) گفته میشود که به کاربر قدرت انتخاب فایل های خارج از نرم افزار اکسل را میدهد.

ساختار (Syntax) این Method بصورت زیر است :

Object.GetOpenFilename ([fileFilter], [filterIndex],[title],[buttonText], [multiSelect])

تمام آرگومان های این Method اختیاری(Optional) هستند که در ادامه با چندین مثال کاربرد یکایک آنها را بررسی میکنیم.

  • آرگومان fileFilter : تعیین فرمت های دریافتی توسط پنجره محاوره ای Open.
  • آرگومان filterIndex : تعیین جایگاه فرمت پیشفرض.
  • آرگومان title : عنوان پنجره ی محاوره ای Open.
  • آرگومان buttonText : تعیین عنوان Button (تنها در سیستم عامل مکینتاش کاربرد دارد).
  • آرگومان multiselect : اجازه انتخاب چندین فایل توسط پنجره محاوره ای Open.

در صورت اجرای ماکروی زیر :

Sub excellearn()

Dim FileFilter As String

Dim FilterIndex As Integer

Dim Title As String

Dim FileName As Variant

FileFilter = “Text Files (*.txt),*.txt,” & “All Files (*.*),*.*”

FilterIndex = 2

Title = “Select a File to Import”

FileName = Application.GetOpenFilename(FileFilter, FilterIndex, Title)

End Sub

خروجی به شکل زیر خواهد بود :

معرفی و کاربرد Application.GetOpenFilename در ماکرونویسی اکسل

همانطور که مشاهده میکنید این Method به تنهایی کاربردی ندارد درحالیکه اگر با سایر دستورات ماکرونویسی ترکیب شود میتواند خروجی مطلوبی داشته باشد.

در ادامه باز کردن یک فایل اکسل با فرمت “xlsx”  توسط GetOpenFilename Method را خواهیم داشت :

Sub excellearn()

Dim FileFilter As String

Dim Title As String

Dim FileName As Variant

FileFilter = “Excel Workbooks,*.xlsx”

Title = “Open a file”

FileName = Application.GetOpenFilename(FileFilter, FilterIndex, Title)

If FileName <> False Then

Workbooks.Open (FileName)

End If

End Sub

در ادامه ماکروی باز کردن چندین فایل اکسل با فرمت “xlsx” توسط GetOpenFilename Method را خواهیم داشت :

Sub excellearn()

Dim FileFilter As String

Dim Title As String

Dim FileName As Variant

Dim MultiSelect As Boolean

Dim i As Integer

FileFilter = “Excel Workbooks,*.xlsx”

Title = “Open a file”

MultiSelect = True

FileName = Application.GetOpenFilename(FileFilter, FilterIndex, Title, , MultiSelect)

If IsArray(FileName) Then

For i = LBound(FileName) To UBound(FileName)

Workbooks.Open FileName(i)

Next i

End If

End Sub

امیدواریم پست آموزشی “معرفی و کاربرد Application.GetOpenFilename در ماکرونویسی اکسل” مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان در قسمت نظرات همین پست هستیم.

سایر مطالب کاربردی و پیشنهاد مرتبط با ماکرونویسی اکسل:

مطالعه بیشتر