کدهای آماده ماکرو در اکسل

امتیاز 4.33 ( 3 رای )

کدهای آماده ماکرو در اکسل

کدهای آماده ماکرو در اکسل

به نام خداوند بخشنده و مهربان ، خوشحالیم که با یک پست آموزشی دیگر در خصوص ماکرونویسی در اکسل خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستیم. در این پست آموزشی قصد داریم یکسری از نمونه کدهای vba در اکسل را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

تابع آماده در خصوص جدا کردن عدد از متن در اکسل

جدا کردن اعداد از سلول های دارای محتوای متنی توسط تابع Get_Numbers در اکسل.

Public Function Get_Numbers(InString As String) As String

    Dim N As Long, C As String

    For N = 1 To Len(InString)

        C = Mid(InString, N, 1)

        If IsNumeric(C) Then Get_Numbers = Get_Numbers & C

    Next

End Function

به منظور دریک بهتر کدهای فوق پیشنهاد میکنیم کلیپ آموزشی این بخش را مشاهده کنید. (+تماشای کلیپ آموزشی)

تابع آماده در خصوص معکوس کردن محتوای سلولهای اکسل

همانطور که از عنوان این تابع مشخص است، توسط تابع RevStr قادر به معکوس کردن محتوای سلول ها در اکسل خواهید بود.

Public Function RevStr(Rng As Range)

RevStr = StrReverse(Rng.Text)

End Function

ماکروی آماده در خصوص مرتب سازی صفحات(Sheets) اکسل

با اجرای ماکروی زیر صفحات شما بصورت صعودی مرتب خواهند شد.

Sub SortWorksheetsTabs()

Application.ScreenUpdating = False

Dim ShCount As Integer, i As Integer, j As Integer

ShCount = Sheets.Count

For i = 1 To ShCount – 1

    For j = i + 1 To ShCount

        If UCase(Sheets(j).Name) < UCase(Sheets(i).Name) Then

            Sheets(j).Move before:=Sheets(i)

        End If

    Next j

Next i

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

کپی محتوای یک شیت در شیت دیگر توسط ماکرونویسی اکسل

با استفاده از ماکروی زیر شما قادر خواهید بود که محتوای یک صفحه(Sheet) را در صفحه دیگری منتقل کنید.

Sub excellearn()

Sheets(“Sheet۱”).Range(“A۱”).CurrentRegion.Copy Sheets(“Sheet۲”).Range(“A۱”)

End Sub

البته روی های دیگری نیز وجود دارد که میتوانید در پست آموزشی ” کپی یک شیت در شیت دیگر اکسل” مطالعه کنید.

نحوه اجرای کدهای آماده vba در نرم افزار اکسل

به منظور اجرای کدهای آماده vba در اکسل می بایست یک ماژول ایجاد و کدهای مربوطه را داخل آن قرار دهید لذا طبق دستورالعمل زیر عمل کنید:

  1. کلید ترکیبی Alt + F11 را فشار دهید.
  2. سپس در پنجره باز شده به سربرگ Insert بروید و روی Module کلیک کنید.

کدهای آماده ماکرو در اکسل

امیدواریم پست آموزشی کدهای آماده ماکرو در اکسل مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. البته پیشنهاد میکنیم مطالب آموزشی زیر در خصوص ماکرونویسی در اکسل را به هیچ عنوان از دست ندهید.

سایر مطالب مرتبط و کاربردی با vba در اکسل

منابع :

مطالعه بیشتر