نمونه سوالات اکسل همراه با جواب pdf

امتیاز 3.97 ( 30 رای )
نمونه سوالات اکسل همراه با جواب pdf

نمونه سوالات اکسل همراه با جواب pdf

با سلام و احترام، امروز برای شما سروران گرامی و دنبال کنندگان محترم سایت آموزشی اکسل لرن نمونه سوالات اکسل همراه با جواب pdf را آماده نمودم که در ادامه می توانید بصورت کاملا رایگان آنها را دانلود و تمرین کنید.

بخش دانلود نمونه سوالات تستی نرم افزار اکسل

در ادامه چندین نمونه سوالات تستی را همراه با جواب به عنوان نمونه ارائه خواهیم نمود:

سوال تستی شماره یک: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ ﺟﺰو ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ؟

الف) صفحه گسترده           ب) بانک اطلاعاتی    ج) زبان برنامه نویسی د) واژه پرداز

 

سوال تستی شماره دو: ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد؟

اﻟﻒ) از ﺳﺮ ﺑﺮگ insert و از ﮔﺮوه comments ﺑﺮ روی new commentﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ب) از ﺳﺮ ﺑﺮگ formulasو از ﮔﺮوه comment ﺑﺮ روی new commentﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ج) از ﺳﺮﺑﺮگreview و از ﮔﺮوه comments ﺑﺮ روی new comment ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

د) از ﺳﺮ ﺑﺮگ home و از ﮔﺮوه view ﺑﺮ روی new comment ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 

سوال تستی شماره سه: ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﯾﮏ ﻣﺎﮐﺮو از ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟

اﻟﻒ) ﺳﺮ ﺑﺮگ Insert ﮔﺰﯾﻨﻪ Macro

ب) ﺳﺮ ﺑﺮگ View ﮔﺰﯾﻨﻪ View Macro

ج) ﺳﺮﺑﺮگ View ﮔﺮوه Macro ﮔﺰﯾﻨﻪ Record Macro

د) ﺳﺮ ﺑﺮگ Insert ﮔﺮوه Macro ﮔﺰﯾﻨﻪ Record Macro

 

سوال تستی شماره چهار: کدام گزینه برای فریز کردن یک سطر بکار میرود؟

اﻟﻒ) سربرگ Home گروه Editing، دکمه Sort and Filter، freeze panes

ب) سربرگ data،گروه sort and filter، دکمهfilter ، freeze panes

ج) سربرگ view،گروه Window، دکمهfreeze panes ،freeze panes

د) سربرگ view،گروه sort and filter، دکمه filter، freeze panes

 

تست هایی که در قسمت فوق بررسی و پاسخ داده شد، نمونه هایی از سوالات تستی قابل دانلود بودند که از سایت های مختلفی گردآوری و ویرایش گردیده بودند. در پایان امیدواریم مورد رضایت و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. موفق و پیروز باشید.

سایر مطالب مرتبط و کاربردی

مطالعه بیشتر