معرفی و کاربرد تابع STRCOMP در ماکرونویسی اکسل

بازدید: 3448 بازدید
معرفی و کاربرد تابع STRCOMP در ماکرونویسی اکسل

معرفی و کاربرد تابع STRCOMP در ماکرونویسی اکسل

معرفی و کاربرد تابع STRCOMP در ماکرونویسی اکسل

به نام خداوند بخشنده و مهربان ، این پست آموزشی را اختصاص میدهیم به “معرفی و کاربرد تابع STRCOMP در ماکرونویسی اکسل” بطور ساده و خلاصه از تابع STRCOMP به منظور مقایسه رشته ها در محیط ماکرونویسی استفاده میگردد .

ساختار(Syntax) این تابع بصورت زیر است:

StrComp ( string1, string2 [, compare ] )

توضیح ساختار تابع STRCOMP :

  • آرگومان String1 اشاره به اولین رشته جهت مقایسه دارد.
  • آرگومان String2 اشاره به دومین رشته جهت مقایسه دارد.
  • آرگومان compare که آرگومانی اختیاری است اشاره به نوع مقایسه دارد.

حالت های مقایسه (compare) به شرح زیر می باشد:

معرفی و کاربرد تابع STRCOMP در ماکرونویسی اکسل

توضیحات vbBinaryCompare

درحالت مقایسه vbBinaryCompare جایگاه ، حروف بزرگ و کوچک بودن کارکترها اهمیت دارد که بصورت پیشفرض این حالت مقایسه مقدار Default تابع StrComp است. به ترتیب زیر دقت کنید:

A < B < E < Z < a < b < e < z < À < Ê < Ø < à < ê < ø

توضیحات vbTextCompare

در این حالت مقایسه ، جایگاه حروف الفبا اهمیت دارد که با توجه به اولین کارکتر رشته مشخص میشود. بعبارتی دیگر:

(A=a) < (À= à) < (B=b) < (E=e) < (Ê= ê) < (Ø = ø) < (Z=z)

 خروجی این تابع اعداد صحیح زیر است:

  • اگر رشته اول با رشته دوم برابر باشد خروجی تابع STRCOMP عدد ۰ خواهد بود.
  • اگر رشته اول کوچکتر از رشته دوم باشد خروجی تابع STRCOMP عدد -۱ خواهد بود.
  • اگر رشته اول از رشته دوم بزرگتر باشد خروجی تابع STRCOMP عدد ۱ خواهد بود.

به ماکروی زیر دقت کنید:

Sub excellearn()

MsgBox StrComp(“Masoudhosseini”, “Excellearn”, vbBinaryCompare)

End Sub

با توجه به توضیحات فوق، در حروف الفبا جایگاه کارکتر M از کارکتر E بزرگتر است ، خروجی تابع فوق عدد ۱ خواهد بود.

حال به ماکروی زیر دقت کنید:

Sub excellearn()

MsgBox StrComp(“Excellearn”, “Masoudhosseini”, vbBinaryCompare)

End Sub

با توجه به توضیحات فوق درحالت مقایسه vbBinaryCompare ، در حروف الفبا جایگاه کارکتر E کوچکتر از کارکتر M است ، لذا خروجی تابع فوق عدد -۱ خواهد بود.

به ماکروی زیر دقت کنید:

Sub excellearn()

MsgBox StrComp(“masoudhosseini”, “Masoudhosseini”, vbBinaryCompare)

End Sub

با توجه به توضیحات فوق در حالت مقایسه vbBinaryCompare ، جایگاه کارکترهای کوچک ، بزرگتر از کارکترهای بزرگ حروف الفبا است لذا خروجی تابع فوق عدد ۱ خواهد بود.

به ماکروی زیر دقت کنید:

Sub excellearn()

MsgBox StrComp(“masoudhosseini”, “Masoudhosseini”, vbTextCompare)

End Sub

با توجه به توضیحات فوق درحالت مقایسه vbTextCompare تنها جایگاه حروف الفبا اهمیت دارد و از آنجاییکه جایگاه کارکترهای M و m یکسان است ، خروجی تابع فوق عدد ۰ خواهد بود.

به ماکروی زیر دقت کنید:

Sub excellearn()

MsgBox StrComp(“excellearn”, “Masoudhosseini”, vbTextCompare)

End Sub

جایگاه کارکتر e در حروف الفبا کوچکتر از کارکتر M است لذا خروجی تابع فوق عدد -۱ خواهد بود.

در ادامه حروف الفبای انگلیسی به همراه جایگاه آنها را مشاهده خواهید نمود :

معرفی و کاربرد تابع STRCOMP در ماکرونویسی اکسل

امیدواریم پست آموزشی “معرفی و کاربرد تابع STRCOMP در ماکرونویسی اکسل” مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. درصورت وجود هرگونه انتقاد و پیشنهاد میتوانید آن را در قسمت نظرات سایت ارسال نمایید.

سایر مطالب مرتبط با ماکرونویسی اکسل :

منبع : سایت آموزشی اکسل لرن

مطالعه بیشتر