نمونه سوالات تستی نرم افزار ورد

بازدید: 73258 بازدید
نمونه سوالات تستی نرم افزار ورد

نمونه سوالات تستی نرم افزار ورد

به نام خداوند بخشنده و مهربان، در این پست آموزشی برای شما عزیزان و دنبال کنندگان محترم سایت آموزشی اکسل لرن مجموعه سوالات چهارگزینه ای ورد را با عنوان نمونه سوالات تستی نرم افزار ورد آماده نمودیم که شما عزیزان می توانید بصورت کاملا رایگان آن را دانلود نمایید.

نمونه سوالاتی تستی ورودی که در ادامه آورده شده است، از سطح اینترنت جمع آوری گردیده است لذا برای همه تهیه کنندگان آن دعای خیر نمایید. باتشکر

دانلود نمونه سوالات تستی ورد با جواب

۱_ کلیدمیانبر ایجاد یک صفحه خالی در Word برابر است با ……

الف) Enter

ب) BackSpace

ج) Ctrl + Enter

د) Shift

توضیحات سوال تستی فوق:

از کلید ترکیبی Ctrl + Enter به منظور ایجاد صفحه خالی در نرم افزار ورد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

۲_ برای درج شماره صفحات در نرم افزار ورد، از کدام گزینه استفاده می گردد؟

الف) Insert>Page Layout

ب) Insert > Page Number

ج) Layout > Page Number

د) هیچکدام

توضیحات سوال تستی فوق:

از ابزار Page Number موجود در سربرگ Insert به منظور درج شماره صفحات در Word مورد استفاده قرار می گیرد.

 

۳_ تنظیمات ایجاد عمق شیرازه برای سیمی یا صحافی کردن صفحات را برعهده دارد؟

الف) Margin

ب) Footer

ج) Gutter

د) Header

توضیحات سوال تستی فوق:

از Gutter به منظور ایجاد فضا برای قرار گرفتن شیرازه و یا گیره از یک سمت مورد استفاده قرار می گیرد و از قسمت Page Setup موجود در سربرگ Layout قابل دسترسی است.

 

۴_ برای رفتن به ابتدای پاراگراف در Word، از کدام گزینه استفاده می گردد؟

الف) Ctrl + à

ب) Ctrl + á

ج) Ctrl + ß

د) Ctrl + â

توضیحات سوال تستی فوق:

از کلید ترکیبی Ctrl + á برای رفتن به ابتدای یک پاراگراف در Word مورد استفاده قرار می گیرد.

 

۵_ چگونه می توان یک متن را در Word به جدول تبدیل کرد؟

الف) Table Auto Format

ب) Convert Text To Table

ج) Sort

د) Formula

توضیحات سوال تستی فوق:

گزینه ی Convert Text To Table موجود در ابزار Table از سربرگ Insert این امکان را به شما می دهد تا متن را به جدول تبدیل کنید.

 

۶_ ابزار بزرگ نمایی (Zoom) در کدام قسمت نرم افزار Word قرار گرفته است؟

الف) Status Bar

ب) Title Bar

ج) Office Buttom

د) Ruler

توضیحات سوال تستی فوق:

ابزار بزرگ نمایی (Zoom) علاوه بر سربرگ View، از قسمت Status Bar نیز قابل استفاده است.

 

۷_ تعداد صفحات سند در کدام قسمت از نرم افزار Word قابل مشاهده است؟

الف) Status Bar

ب) Title Bar

ج) Office Buttom

د) Home Tab

توضیحات سوال تستی فوق:

شما در قسمت نوار وضعیت (Status Bar) قادر به مشاهده تعداد صفحات سند Word خود خواهید بود.

 

۸_ کلیدمیانبر پنهان کردن نوار ابزار (Ribbon) در Word کدام گزینه است؟

الف) Alt + F4

ب) Ctrl + F1

ج) Alt + F

د) F3

توضیحات سوال تستی فوق:

از کلیدمیانبر Ctrl + F1 به منظور پنهان کردن نوار ابزار (Ribbon) مورد استفاده قرار می گیرد. این کلیدمیانبر در نرم افزار اکسل نیز کاربرد دارد.

 

۹_ کدام قسمت از پنجره Page Setup  جهت کاغذ را تعیین می کند؟

الف) Orientation

ب) Margins

ج) Paper

د) Layout

 

۱۰_ کدام شرکت توسعه دهنده نرم افزار ورد است؟

الف) Lindows

ب) Microsoft

ج) Linux

د) Novell

 

۱۱_ کدام نرم افزار زیر واژه پرداز محسوب می شود؟

الف) Powerpoint

ب) Word

ج) Excel

د) Access

 

۱۲_ کلیدمیانبر ایجاد یک Hyperlink در ورد کدام گزینه است؟

الف) CTRL + K

ب) CTRL + SHIFT + K

ج) K

د) ALT + K

 

۱۳_ کلید میانبر ایجاد Column Break در ورد کدام گزینه است؟

الف) CTRL + SHIFT + Enter

ب) ALT + Enter

ج) CTRL + SHIFT + Enter

د) CTRL + Enter

 

۱۴_ کمترین میزان کوچک نمایی که نرم افزار ورد از آن پشتیبانی می کند؟

الف) ۲۵%

ب) ۱۰%

ج) ۳۵%

د) ۲۰%

 

۱۵_ کدام گزینه به منظور ذخیره سازی مجدد سند با نام جدید می باشد؟ (منبع: arefrayaneh.com)

الف) File>Save

ب) File>Save As 

ج) File>Print

د) File>Open

 

در پایان امیدواریم پست آموزشی نمونه سوالات تستی نرم افزار ورد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. لذا در صورت وجود هرگونه انتقاد و پیشنهاد می توانید آن را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید. با تشکر

پیشنهاد ما به شما

 

گردآوری شده توسط سایت آموزشی اکسل لرن

مطالعه بیشتر